Kamerans historia

Den äldsta kända teorin och själva grunden för modern fotografering går nästan tillbaka 2,500 år i historien, grunderna för hur ljusstrålar reflekteras genom att passera ett mörkt område och för att bilda inverterad kopia förklaras först av den kinesiske filosofen Mo-Ti som levde år 470 – 390 före Kristus (samme Mo-Li som grundade Mohismen).

 

Alhazen

Nästa stora steg i utvecklingen skulle dröja många år och det var den man som av många anses som grundaren av den moderna optiken Abu Ali Hasan Ibn al-Haitham, i västvärlden mest känd som Alhazen, som då skapade en hålkamera eller Camera Obcsura [Latin för Mörkt Rum].

Alhazen föddes år 965 i Basra i dagens Irak och avled troligen år 1038 i Kairo, Egypten. Förutom en pionjär inom optiken så var han även fysiker, matematiker samt astronom och hann med att skriva runt 200 böcker under sin livstid.

 

Camera Obcsura är ingen kamera, utan ett ljusfenomen som skapas när ljusets strålar passerar ett mörkt rum [på latin Camera Ocsura] och då lämnar en upp och nedvänd bild, förutom den fantastika egenskapen så kunde man måla eller skissa av bilden.

Camera Obscura

 

Historien om kameran visar att nästa viktig upptäckt gjordes 1727. Det var då professorn i anatomi Johann Schulze [1687 – 1744] efter ett antal experiment upptäckte att silversalter, särskilt en bit krita doppad i silver nitrat blev svart från vitt när de utsätts för solljus. Den oexponerade sidan förblev vit. Han experimenterade skapa råa fotografiska intryck, men till slut det hela blev svart på grund av exponering.

 

Vem uppfann den första kameran?

Historien om kameran är lång och komplicerad. Den franske uppfinnaren, konstnären, kemisten och fotografen Louis-Jacques-Mande Daguerre [1787 – 1851] uppfann 1836 en fotografisk enhet som blev kallad daguerrotypin, där bilden formas i amalgam (en legering av silver och kvicksilver) på en tunn silverplåt som valsats ihop med ett tjockare kopparunderlag.

Metoden hjälpte att bevara bilder och det tog mindre än en halvtimme för att producera en färdig bild. Dock finns det en betydande hälsovådlig nackdel eftersom bilderna framkallas över ett giftigt kvicksilverbad och kan ge allvarliga nerv och hjärnskador.

År 1827 lyckades fransmannen Joseph Niepce [1765 – 1833] att göra en fotografisk bild. Han använde camera obscura för denna uppgift, även om tekniken varit känd så användes den tidigare endast för illustrationer. Niepce kallade det solen utskrifter och precis som moderna foton som de också använde ljus för att producera bilden. Emellertid tog åtta timmar för att alstra bilden och den bleknade så småningom.

Daguerre och Niepce samarbetade från 1820-talets slut och de båda fick livpension från den franska staten för sina banbrytande uppfinningar. En annan typ av kamera som kallas calotype uppfanns 1840 av den brittiske uppfinnaren William Talbot [1800 – 1877].

Dessa pionjärer banade väg för kameror och fotografier och när gelatin processen [gelantin dry plate] uppfanns vid 1880-talet hjälpte det kraftigt i kvalitet av produktionen. Eftersom tekniken förbättras, började kameror av alla former och storlekar kommer ut.

 

Eastman och KodakBrownie kamera

En av de många uppfinnarna var George Eastman. År 1885 började han papperstillverkning film. Fyra år senare kom han ut med celluloid filmen. Ungefär samtidigt började han sälja en kamera som han kallade Kodak. Det skulle bli en av de mest kända enheter i kamerans historia. Den levereras med hundra exponeringar och hade objektiv med fast fokus.

År 1900 kom Eastman fram med Brownie, som kunde ta ögonblicksbilder, nu började kameran bli, vad vi skulle kalla, modern och så pass enkel att alla kunde använda den. Kameramodellen skulle visa så framgångsrikt att det blev standard långt in på 1960-talet.

 

Polaroid 95APolaroid

1948 kom nästa steg i utvecklingen, Polaroid Model 95 blev känd för att kunna göra färdiga, framkallade bilder på mindre än en minut. Den gjordes av Edwin Land, även om det var dyr, blev kameran en kommersiell hit. År 1965 kallas en billigare version av Polaroid Model 20 Swinger började säljas.

Polaorids framgångar skulle hålla i sig i många år, trots att bilderna var dyra att köpa så fanns det två fördelar, det gick snabbt, man behövde inte skicka in filmrullar och vänta, samt att Polaroid började med en statergi att sälja kameror för väldigt låga priser, de hade inga förtjänster på själva kameran utan de tjänade sina pengar på bilderna.

Ett mycket framgångsrikt koncept men företaget följde inte med i utvecklingen när strömmen av digitalkameror erövrarde marknaden och numera finns inte företaget längre.

Andra företag skulle också utveckla kameror ännu längre och nu på 2000-talet har digitalkameror blivit vardagsmat. Historien om kameran har många år bakom sig från de första grundläggande teorierna av Mo-Ti, över de franska pionjärerna och Eastmans banbrytande kameror. Idag har tekniken gjort det mer kraftfullt och billigare än någonsin tidigare.